Obecná diskuze k bodovému systému

10.5.2008 19:08

12 bodů

6.6.2009 10:49 vložil Vlasta  IP: 62.245.68.233

Prosím o radu, za přestupek parag. 22/1b, mi byl na místě zadržen ŘP na 6 měsíců, pokuta 10000,-, 6 bodů, s možností žádat po 3 měsících o vrácení ŘP,zažádala jsem o výpis a zjistila, že jsem dosáhla plný počet 12 bodů. Jak mám dál postupovat, ŘP je zadržen od února, běži mi tedy roční lhůta od teto doby, kdy plný počet ještě nebyl projednán nebo co se bude dít ? prosím , poraďte, Vlasta

Reaguj


Re: 12 bodů

6.6.2009 11:34 vložil Cruchot  IP: 92.43.26.35

Dobrý den. Pokud jste dosáhla počtu 12 bodů musíte být o této skutečnosti písemně informována příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Uplynutím 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o dosažení písemného oznámení o dostažení 12 bodů pozbýváte řidičské oprávnění (resp. odbornou způsobilost k řízení motorových vozidel) O vrácení řidičského oprávnění můžete požádat nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění. Roční lhůta se tedy počítá ode dne pozbytí řidičského oprávnění uplynutím výše uvedených 5 pracovních dnů. Zadržení řidičského průkazu tedy nemá na běh této lhůty žádný vliv. Vzhledem k tomu, že Vám byla uložena sankce zákazu činnosti můžete požádat o prominutí výkonu zbytku této sankce, o čemž se rozhoduje až po uplynutí poloviny doby výkonu, přičemž do doby výkonu se Vám započítá zadržení řidičského průkazu. Ve Vašem případě je ovšem zažádání o upuštění výkonu zbytku sankce zákazu činnosti celkem zbytečné, neboť sankce byla uložena na dobu 6 měsíců, přičemž Vy o řidičské oprávnění můžete požádat nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění z důvodu 12 bodů.

Reaguj


Re: Re: 12 bodů

6.6.2009 21:09 vložil Vlasta  IP: 62.245.68.233

Moc děkuji za Vaši odpověď, neudělal jste mi radost, protože body byly zapsány v únoru, do teď obecní úřad nic nenapsal, přitom je napsáno v postupu, že do 5 dnů po zapsání bodů má být odesláno vyrozumnění. Nemohu se smířit s myšlenkou, že uběhly 4 měsíce a nic se neděje, a že od vyrozumnění poběží roční lhůta. Při správním řízení , při zadržení řidičského průkazu, mě bylo doporučeno udělat výpis bodového konta, protože mě chtěli vrátit řid. průkaz v polovině května. Mám se obrátit na magistrát hl. města Prahy, který projednával zadržení řidičského průkazu nebo musím čekat?

Reaguj


Re: Re: 12 bodů

6.6.2009 22:29 vložil Vlasta  IP: 62.245.68.233

Moc děkuji za Vaši odpověď, neudělal jste mi radost, protože body byly zapsány v únoru, do teď obecní úřad nic nenapsal, přitom je napsáno v postupu, že do 5 dnů po zapsání bodů má být odesláno vyrozumnění. Nemohu se smířit s myšlenkou, že uběhly 4 měsíce a nic se neděje, a že od vyrozumnění poběží roční lhůta. Při správním řízení , při zadržení řidičského průkazu, mě bylo doporučeno udělat výpis bodového konta, protože mě chtěli vrátit řid. průkaz v polovině května. Mám se obrátit na magistrát hl. města Prahy, který projednával zadržení řidičského průkazu nebo musím čekat?

Reaguj


Re: Re: Re: 12 bodů

7.6.2009 08:03 vložil Cruchot  IP: 92.43.26.35

Pokud je to tak, jak říkáte, tak obecní úřad, pod nějž spadáte svým trvalým pobyte a který tedy je pro Vás příslušný k vedení registru řidičů, nepostupuje v souladu se zákonem, neboť ten je povinen (když to zjednodušíme) nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, v němž mu bylo doručeno pravomocné rozhodnutí, na jehož základě se provede záznam v bodovém hodnocení řidičů, provést záznam v bodovém hodnocení řidičů. Při provedení záznamu, kterým řidič dosáhl celkového počtu 12 bodů, je obecní úřad povinen neprodleně písemně informovat o této skutečnosti řidiče.

O jaký výpis jste si přesně zažádala? Lze zažádat o dva výpisy z registru řidičů, a to o tzv. výpis z evidenční karty řidiče a o tzv. výpis z bodového hodnocení. Pokud jste požádala o výpis z evidenční karty řidiče, tak se z tohoto výpisu dozvíte jednak řidičké oprávnění, jehož jste držitelkou, číslo platného ŘP, zda Vám je uložen trest nebo sankce zákazu činnosti, jednotlivé přestupky/trestné činy spácháné v provozu na pozemních komunikacích, včetně, kdy, kým bylo řízení o těchto skutcích vedeno a jaké tresty/sankce byla za jednání uložena. Hlavně zde také zjistíte, zda jste v současné době ve výkonu trestu/sankce zákazu činnost a zda je provedena "blokace" řidičské oprávnění a z jakého důvodu. Z tohoto výpisu byste tedy mohla zjistit, zda a kdy Vám byla provedena blokace řidičského oprávnění z důvodu dosažení 12 bodů.

Pokud jste si nechala vyhotovit výpis z bodového hodnocení řidičů, dozvíte se z něj "pouze" Váš současný stav bodového konta a historii změn ve Vašem bodovém hodnocení (započítávání a odečítání bodů).

Je zde ještě možnost, že obecní úřad obce, který vede Vaši evidenční kartu řidiče, Vám zaslal oznámení o dosažení 12 bodů, které jste si nepřevzala, a poté se oznámení považuje za doručené 10. dnem ode dne uložení na poště. Neříkám, že to tak bylo, pouze říkám, že je i takováto možnost.

Obrátit se na úřad, který rozhodoval Váš přestupek, nemá v případě námitek proti postupu úřadu vedoucího registr řidičů moc smysl, neboť ten by Vás byl nucen odkázat na úřad vedoucí registr řidičů, případně Vaše písemné podání by byl nucen postoupit příslušnému úřadu k vedení registru řidičů.

Situaci ohledeně blokace ŘO z důvodu 12 bodů byste měla řešit s příslušným obecním úřadem.

Reaguj


Re: Re: Re: Re: 12 bodů

7.6.2009 12:21 vložil Vlasta  IP: 62.245.68.233

Děkuji za Vaši trpělivost, zažádala jsem o výpis z bodového hodnocení, přestupek je v něm zapsán po projednání ve správním řízení, tedy o dva měsíce později než byl zadržen ŘP,ale při řešení na OÚ s rozšířenou působností,příslušný k vedení registru řidičů, což je magistrát hl. města Prahy, mě bylo řečeno, že se započítává doba zadržení od prvního dne zadržení ŘP policií, tedy od února, taky jsem dostala doporučení zažádat o výpis bodového hodnocení a možnost zažádat v polovině sankce o vrácení ŘP , to bylo již v květnu.
Určitě mi nebylo posláno oznámení o stavu bodového konta , z jeho výpisu,o který jsem zažádala, je jasné, že zápis dosažení 12 bodů byl 23.4.
Tak co mám dělat ?

Reaguj


Re: Re: Re: Re: Re: 12 bodů

7.6.2009 14:42 vložil Cruchot  IP: 92.43.26.35

Ano, doba zadržení řidičského průkazu se započítává do doby výkonu sankce zákazu činnosti. Pouze do doby výkonu sankce/trestu zákazu činnosti. Zažádat o prominutí zbytku výkonu sankce zákazu činnosti můžete, v tom by neměl být problém. Pokud by Vám byl zákaz činnosti upuštěn mohla byste (kdybyste neměla 12 bodů) požádat o vrácení řidičského oprávnění. Vy ovšem jste dosáhla 12 bodů, což Vám ve vrácení řidičského oprávnění bránit.

Ohledně dalšího postupu se najde jistě několik názorů. Osobně bych Vám radil zajít si na registr řidičů a zjistit, proč Vám nebylo zasláno oznámení o dosažení 12 bodů a zda Vám i přes tuto skutečnost byla provedena blokace řidčského oprávnění právě z důvodu dosažení 12 bodů. Defacto přijdete upozornit na to, že máte 12 bodů a že byste správně měla přijít o řidičské oprávnění. Pokud se tato situace nevyřeší co nejdříve, oddaluje se Vám (zbytečně) doba 1 roku (minimálně 1 roku), v němž pozbýváte odbornou způsobilost k řízení motorových vozidel z důvodu 12 bodů. Mohlo by se stát (samozřejmě by to nebylo v pořádku), že by Vám oznámení o dosažení 12 bodů mohlo dojít za další 4 měsíce, poté by teprve uplynutím 5 pracovních dní ode dne doručení oznámení o dosažení 12 bodů počala plynout doba 1 roku (minimálně 1 roku) pro ztrátu odborné způsobilosti z důvodu 12 bodů.

Reaguj


Re: Re: Re: Re: Re: Re: 12 bodů

7.6.2009 17:05 vložil Vlasta  IP: 62.245.68.233

Mnohokrát děkuji za Vaše vysvětlení,
zažádám o výpis z evidenční karty a pak dojdu na registr řidičů.
Cením si Vaší trpělivosti se mnou, Vaše rady použiji.
Přeji hezké dny,Vlasta

Reaguj


12 bodů

11.3.2010 14:32 vložil Jaroslav  IP: 89.102.217.17

Dobrý den.
Mám obdobný dotaz. Zažádal sem si o výpis z bodového hodnocení řidiče a v něm je uvedeno, že dne 9.04.2009 mi okresním soudem bylo uděleno 7 bodů (tímto sem dosáhl plného počtu). Avšak rozhodnutí od Magistrátu mi bylo doručeno až 1.07.2009, od kdy se tedy počítá lhůta jednoho roku za dovršení 12bodů? A kdy mohu zažádat o navrácení.
Předem velmi děkuji za odpověd.

Reaguj


12 bodů

11.3.2010 14:33 vložil Jaroslav  IP: 89.102.217.17

Dobrý den.
Mám obdobný dotaz. Zažádal sem si o výpis z bodového hodnocení řidiče a v něm je uvedeno, že dne 9.04.2009 mi okresním soudem bylo uděleno 7 bodů (tímto sem dosáhl plného počtu). Avšak rozhodnutí od Magistrátu mi bylo doručeno až 1.07.2009, od kdy se tedy počítá lhůta jednoho roku za dovršení 12bodů? A kdy mohu zažádat o navrácení.
Předem velmi děkuji za odpověd.

Reaguj


Re: 12 bodů

11.3.2010 15:45 vložil Ondřej Horázný  IP: 88.146.88.41

Nejlépe je dojít na magistrát a na výpisu z karty řidiče najdete na přední straně u jednotlivých skupin datum blokace. to je ono.

ReagujMapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019