Obecná diskuze k bodovému systému

10.5.2008 19:08

Rozdíl nebo šikana

14.12.2010 14:03 vložil Gogol  IP: 88.101.221.203

Zdravím všechny,
zajímalo by mne jaký rozdíl je v pojmech zákaz řízení na jeden rok a pozbytí řidičského oprávnění na jeden rok. Není mi jasný rozdíl, jelikož se v zákoně píše, že dosažením 12-ti bodů je řidič odborně nezpůsobilí řídít vozidlo.Nějak mi není jasný proč zkoušky odborné způsobilosti musím dělat až za rok. Proč je nemůžu dělat hned po pozbytí řidičského oprávnění.

Reaguj


Re: Rozdíl nebo šikana

14.12.2010 19:57 vložil Cruchot  IP: 92.43.26.42

Dobrý den,

zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel je sankcí za přestupek nebo trestem za trestný čin.

Pozbytí řidičského oprávnění znamená, že jste pozbyl právo k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny řidičského oprávnění, a to buď z důvodu uložení sankce/trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo z dalších důvodu, kterými jsou ztráta odborné způsobilosti (např. 12 bodů, při rozšiřování řidičského oprávnění můžete při "závěrečných" zkouškách udělat takové zásadní chyby, že Vám může být na základě následného správního řízení odňato řidičské oprávnění, jehož jste již držitelem; z důvodu dlouhodobého neřízení motorových vozidel atp.) anebo ztráta zdravotní způsobilosti (např. z důvodu nemoci, závislosti na alkoholu nebo jiných návykových látkách).

Zákon podle důvodu pozbytí řidičského oprávnění stanoví, kdy je možno požádat o jeho vrácení a za jakých podmínek. V případě 12 bodů zákon stanoví, že o řidičské oprávnění lze požádat nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne jeho pozbytí. K vrácení řidičského oprávnění je zákonná podmínka prokázání odborné způsobilosti. Vzhledem k tomu, že motorová vozidla nebudete řídit po určitou dobu, je třeba odbornou způsobilost prokázat po uplynutí doby, po kterou jste neřídil motorová vozidla, neboť dlouhodobým neřízením motorového vozidla ztrácíte odborné znalosti a zkušenosti v řízení motorového vozidla (můžeme říci, že přezkoušení těsně před vrácením řidičského oprávnění děláte proto, aby bylo ověřeno, že i po dlouhodobém neřízení jste schopen řídit motorová vozidla).

Reaguj


Re: Re: Rozdíl nebo šikana

15.12.2010 14:02 vložil gogol  IP: 88.101.221.203

Tomu všemu rozumím, ale není mi jasné, proč pozbytí řidičského oprávnění je na jeden rok. Co to má za záměr. Pokud jsem pozbyl v důsledku 12-ti bodů řidičské oprávnění v důsledku odborné nezpůsobilosti, tak proč ty zkoušky nemohu dělat hned po pozbýtí tohoto oprávnění. Co je tím sledováno?

Reaguj


Re: Re: Re: Rozdíl nebo šikana

17.12.2010 12:42 vložil vlastec  IP: 77.104.238.129

Vážený,
berte to laicky tak, že Vám zákonodárce dává rok času se zamyslet nad svým chováním v provozu. Nebo i tak, že svou odbornou nezpůsobilost můžete rok zdokonalovat učením pravidel a po roce se nechat přezkoušet. Toto opatření má působit především preventivně, kdy je Vám tím ročním distancem dáno na jevo, že děláte opakovaně něco špatně a je potřeba zjednat nápravu. A ukládání pokut k nápravě nevedlo, proto jste se "vybodoval".
Pokud byste mohl dělat přezkoušení ihned po vybodování, bylo by to opatření k ničemu. Nechci tady vést debatu o výchovném účinku takového opatření, protože se tu na mě zase sesypou někteří jedinci, že moralizuju, hraju si na vzorného řidiče a podobně.

Reaguj


Re: Re: Re: Re: Rozdíl nebo šikana

17.12.2010 15:43 vložil gogol  IP: 88.101.221.203

Řekl jste to dobře. Distanc = roční trest, ale já už byl trestán a to pokutou.

ReagujMapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019