Obecná diskuze k bodovému systému

10.5.2008 19:08

12 bodů

8.6.2010 21:33 vložil Vita  IP: 89.29.109.38

Vážení stalo se mi to co jsem nikdy nečekal - 12bodů.Myslím že nejsem žádný pirát silnic a je to pro mě likvidační.ŘP jsem poctivě odevzdal a nejezdím.Byl bych rád za radu co dál, má cenu se znažit o žádost na zmírnění tvrdosti zákona jak mi radil jeden známý podanou na příslušný úřad.Zákaz řízení na 12 měsíců bez možnosti zkrácení je pro mou práci likvidační.
jenom na vysvětlení můj výpis bodování
22.05.2007 přestupek §22/1f 4 200/1990 2b.
28.01.2008 přestupek §22/1I 200/1990 2b.
26.06.2008 přestupek §22/1f 1 200/1990 3b.
25.11.2008 přestupek §22/1I 200/1990 1b.
17.04.2009 přestupek §22/1f 3 200/1990 3b.
19.03.2010 přestupek §22/1f 4 200/1990 2b.
ročně najezdím až 40 tis. km a je jasné že třeba pásy o kterých si myslím svoje - ohrožuju jenom sebe ať mě tedy případně postihuje moje pojišťovna si pokaždé nezapnu.
Díky za každou radu.

Reaguj


Re: 12 bodů

13.6.2010 19:08 vložil Cruchot  IP: 92.43.26.35

Dobrý den,

žádná žádost na zmírnění tvrdosti zákona ohledně bodového hodnocení neexistuje.

Reaguj


Re: 12 bodů

18.6.2010 02:38 vložil Honza Oliwa  IP: 90.178.194.149

Zmírnění tvrdosti je právní institut, jehož účelem je odklidit výjimečné případy, kdy aplikace právní normy by vedla k zvlášť tíživým důsledkům.

V praxi je tento institut zneužíván k obcházení zákona.

Neboli, pokud se na příslušný OÚ, který Vám odejmul ŘO obrátíte ve smyslu zmírnění tvrdosti, budete muset mít hodně kvalitní důvody, aby OÚ rozhodl o zmírnění trestu.

Zmírnění tvrdosti je vlastně obdoba prezidentské milosti a má zakotvení u samotných veřejných úřadů, které mohou připustit vyjímku z obecného pravidla, tedy:

1. státní orgány, tj. orgány státu, např. soudy, Policie ČR, soudní exekutoři, správní úřady apod.

2. orgány územní samosprávy, např. obecní policie

3. orgány zájmové samosprávy, např. disciplinární komise stavovských organisací

Osobně ovšem nevidím odůvodnění v podstatě pracovního práva za důvod, kvůli kterému by úřad zmírnil tvrdost. To by muselo být v případě tíživé finanční situace v souvislosti s vyživováním osob apod. ..Navíc při dnešní morálce a obzvláště jedná li se odbory dopravy OÚ, bych se pomalu smířil s roční odmlkou ŘO..

Reaguj


Re: Re: 12 bodů

18.6.2010 16:14 vložil Cruchot  IP: 92.43.26.35

Jsem toho názoru, že v tomto případě to s morálkou obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, resp. jejich úředníků nemá nic společného. Aby bylo možno prominout nebo zmírnit důsledky dosažení 12 bodů, musel by k tomu být obecní úřad obce s rozšířnou půsoností nebo jiný orgán moci veřejné zmocněn zákonem, což není.

Reaguj


Re: Re: Re: 12 bodů

19.6.2010 05:53 vložil Honza Oliwa  IP: 90.178.194.149

Ke zmírnění tvrdosti není třeba zmocnění ani ustanovení dané zákonem. Protože to zmírnění je samo obsaženo již v samotných zákonech. Zmírnění tvrdosti je pouze právní institut, né zákon či paragraf. To znamená, že i silniční zákon má v sobě zakotven institut zmírnění právní tvrdosti. Říká se tomu i tzv. právní klička, která slouží k legálnímu obejití zákona. Využít jí může jak správní orgán, tak advokacie. Ovšem to je dlouhé a bezpředmětné debaty.

Požádat si o zmírnění zákona tedy ve své podstatě může správní orgán kdokoliv, kdo proto má vážné důvody. Je ovšem na straně orgánů, jak se k žádosti postaví a tady hraje roli právě ta morálka. Další debatu bych ovšem nerad vedl, protože už hraničí s právními radami, za které se platí.

Reaguj


Re: Re: Re: Re: 12 bodů

19.6.2010 08:00 vložil Cruchot  IP: 92.43.26.35

Nejsem právník,

takže spíše budu prezentovat svůj názor, ale zmírnění tvrdosti zákona si představuji tak, že zákon umožňuje orgánu veřejné moci ve zvlášť odůvodněných případech upustit od jinak zákonem stanovených následků (za určité jednání či naplnění nějakých podmínek), které by mohly být, případně jsou pro dotyčnou osobu likvidační, příliš tvrdé atp. Avšak zde stále vidím zákonné zmocnění. I prezident republiky musí být (a je) zmocněn k udělování milostí, když už bylo řečeno, že "zmírnění tvrdosti zákona" je obdobným institutem jako milost prezidenta republiky.

To, co je uvedeno v předchozím příspěvku, bych spíše než zmírnění tvrdosti zákona nazval využíváním jeho nedokonalosti, což je podle mě něco jiného.

Jinak ano, každý si může požádat o zmírnění následků 12 bodů, avšak si myslím, že s jeho žádostí bude naloženo podle § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., případně bude po provedeném dokazování zamítnuta, neboť zákon nedovoluje upustit od důsledků dosažení 12 bodů.

Je pravdou, že výměna našich názorů v této věci čtenářům dizkuze zřejmě nepřinese žádný užitný výsledek.

Reaguj


Re: Re: Re: Re: Re: 12 bodů

16.11.2010 13:48 vložil gogol  IP: 88.101.221.203

Zneužívání zákona se děje ale i ze strany státu. Nikde jsem neslyšel o provaděcím předpise ve kterém je jasně stanoveno kde, kde a jak se bude provádět kontrola vozidel nebo řidičů. Tak si každej Tonda může stoupnout za strom s radarem a rejžovat a rejžovat do úplného zblbnutí. Co na tom, že je to dlouhá a bezpečná komunikace. Je to zlatonostná řeka. Naopak jsem neviděl policisty na rizikových úsecích, jako jsou komunikace u škol a nemocnic. Stačí se tam ve všední dny jít podívat a nestačíte se divit. V tomto vidí hroznou nespravedlnost. Dokud holt ramena zákona na tuto činnost nebudou mít nějakou tu brožuru, tak v tom bude pěknej bordel. Mimochode nevěřím, že policisti jsou stejně postihováni jako obyčejní smrtelníci

Reaguj


Re: Re: Re: Re: Re: 12 bodů

30.12.2012 18:09 vložil Jaroslav Kvasnička obětˇpredátora Antonína Klusáka  IP: 212.80.64.14

Subject: Prosím o okamžité trestní stíhání.

Veřejná stížnost a trestní oznámení k Kancelář presidenta:
02.11.2012 02:46 Jaroslav Kvasnička Prosím Vás spoluobčané o Vaši pomoc.Díky tomu, že mě invalidu vláda Č.R. řádně nezajistila a stále vše zdražuje, tak mne prostřednictvím jejich lichvářský bank a jejich nájemných vrahů exekutorů o vše okradla a to i o můj domov, který tímto nesvéprávným způsobem podstrčila profesionáním podvodníkům, kterými jsou pan Antonín Klusák a jeho manželka paní Lenka Klusáková z Jamolice 182.Nejprve zavinili mou nesolventnost tak, že mi rozbíjením oken a dveří vyháněli mé partnerky i nájemce, které mi můj strýc povolil, tak abych sám na dům finančně nestačil, pak opili v restauraci v Pohořelicích mého strýce, kterým byl pan Bohumír Kvasnička, kterého opilého pod zakázanými depotními vysokohalucinogenními injekcemi o obsahu Risperdexu donutili aby sepsal u notáře, kterého on neznal a nikdy před tím neviděl takto neplatnou závětˇosoby trpící závažnou duševní chorobou, kde jeho ošetřující lékař psychiatr Mudr. Josef Fiala Ivančice Kounická ulice hrubě zanedbal strýcovu léčbu tím, že léky co mu předepisoval prý strýc jíst nemusí, tak proč by mu je předepisoval, tak je to manipulátor co vlastně napomáhal podvodníkům Klusákovým, že strýc nesvéprávně sepsal závětˇ v jejich prospěch a ani ne za týden ho mého strýce pana Bohumíra Kvasničku oni Klusákovi zabili v Pensionu v Mohelně za ochotné asistence pana vedoucího Pensionu Mohelno s panem Nováčkem aplikací neznámé látky s následným zametením důkazů kremací a představte si, že Okresní Soud Třebíč se mi vysmál a to samé i Krajský Soud Brno Rooseweltova 16, který mnou jakožto žalobcem pohrdal a jak už to tak bývá Ústavní Soud se od toho instancoval a tím se zbavil jakých koliv povinností a odpovědnosti a odmítl mou více než odůvodněnou stížnost.Světe div se a vrchol všeho je, že takto neoprávněně toto podvodem nabyté dědictví paní Lence Klusákové, kterou do svého kšeftu nastrčil její manžel pan Antonín Klusák potvrdil notář Judr. Jiří Strnad v Třebíči a to je od něj rovněž zrada a ne oprávněný právní úkon.Proto Vás prosím o pomoc abych mohl mít kde strávit Vánoce.Podotýkám, že jsem vlastně bezdomovec od roku 2006 kdy mi byla odpojena voda, elektřina a plyn.Můj dům je takto v destrukci jako já sám.Protože to pocitˇuji jako loupežnou vraždu spáchanou na mě Státem Česká Republika jménem České Republiky i ten fakt, že hlavní destrukční multizákeřný podvod na mě spáchala soudní znalkyně v odvětví psychiatrie Mudr. Marta Holanová Brno Taussigova ulice svými několikanásobnými křivými znaleckými posudky a lze ji považovat za více než dobře krytou ůstřední mafiánku všech soudů v České Republice a i ten fakt, že ke zločinu spáchaném na mém strýci panu Bohumíru Kvasničkovi po němž jsem já dědicem ze zákona je ty podvodníky Klusákovi z Jamolic navedla ke zločinu jejich advokátka Judr. Jitka Buršová zastupující žalovanou paní Lenku Klusákovou, aby mého strýce opili, donutili ho pod psychofarmaky injekcemi, které patří mezi tzv. mozkové inhibitory ve spojení s alkoholem obluzeného k sepisu takto neplatné závěti a dále pak aby ho zabili a budou mít můj dům hned.Protože pan Antonín Klusák v roce 2003 zkrachoval a jinak svou rodinu uživit než zákeřnými nebezpečnými podvody neumí.PROSÍM POMOZTE MI?Kontakt:720166491

Reaguj


Re: Re: Re: Re: Re: Re: 12 bodu

10.5.2019 04:29 vložil wupeivakuyapa  IP: 37.115.206.78

http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ - Amoxicilline 500 Mg Online <a href="http://mewkid.net/buy-amoxicillin/">Amoxil Side Affects</a> uhd.yvcv.bodovysystem.cz.qfd.pg http://mewkid.net/buy-amoxicillin/

Reaguj


Re: Re: Re: Re: 12 bodů

2.12.2010 02:25 vložil Pavel  IP: 89.24.7.85

Dobrý den, dne 6.4.2010 jsem byl přistižen, že jsem řídil motocykl,aniž jsem byl v té době příslušné (pod)skupiny řidičského oprávnění a to sk.A. Následně jsem byl vyzván k projednání na Magistrát Hl. města Prahy k projednání přestupku kde bylo k 18.6.2010 ve věci rozhodnuto o pokutě 25000,- Kč plus spr.poplatky 1000,-(zaplatil jsem ihned) a zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel skupiny A1 po dobu 12 měsíců.
S možností po 6měs.žádat prominutí poloviny sankce.ŘP pro skupinu B a k datu 7.6.2010 získaný nově řp pro skupinu A21 mi byl rozhodnutím ponechách z důvodu doložení potvrzení o zaměstnání (práce jako řidič) a také o snížené pracovní schopnosti z důvodu trvalých následků z autonehody. Vše nabylo právní moci 18.6.2010. Dne 22.10.2010 jsem však na poště převzal dop.dopis od Městského úřadu Černošice pod který spadám (Praha Západ) ve kterém jsem se dozvěděl o dosažení 12 bodů v bod.hodnocení a výzvu k odevzdání ŘP do 5 pracovních dnů, což jsem také učinil. Tedy 4Měsíce po rozhodnutí Magistrátu.Na úřadu si pak 25.10.2010 nechal vyhotovit Výpis z evidenční karty osobyve kterém bylo chybně zapsáno že mám vysloven zákaz činnosti pro všechny skupiny od 18.6.2010 na 1rok. Dále jsem zjistil že za poslední výše popisovaný přestupek jsem byl ohodnocen 7body a jelikož jem měl do té doby na kontě 5bodů(1x rychlost 2B, 3x parkování 1B) došlo v tomto důsledku k mému vybodování. Proti chybnému zápisu jsem podal námitku, ale zatím čekám k výzvě její ho projednání. Byl mi vystaven Náhradní ŘP s omezenou platností na dobu 1měsíce. Dá se v mé věci ještě nějak bránit nebo něco udělat, abych o ŘP nepřišel? Děkuji mnohokrát Pavel

Reaguj


Re: Re: Re: Re: 12 bodů

13.11.2013 19:21 vložil Láďa  IP: 82.144.130.232

Dobrý den prosím o kontakt na melinek@seznam.cz

Reaguj


Re: Re: 12 bodů

19.6.2010 09:59 vložil Ondřej Horázný  IP: 89.24.84.35

Milý Honzo, opisování Ti docela jde. Pro ostatní čtenáře: Honzovo výše uvedené odborné pojednání je doslova opsáno odtud: http://iuridictum.pecina.cz/w/Zm%C3%ADrn%C4%9Bn%C3%AD_tvrdosti Doporučuji všem pročíst čl.2 odst. 3 Ústavy ČR. Tam zjistíte, že státní moc, zde správní orgán, naštěstí opravdu může dělat jen to, co mu zákon umožňuje. Tedy Honzo, v zákonu o silničním provozu žádné zmírnění tvrdosti není a proto nedělej někomu plané naděje. Další zajímavé info je zde: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Bws5qunCVmcJ:iuridictum.pecina.cz/w/Pr%C3%A1vn%C3%AD_st%C3%A1t+princip+legality+v%C3%BDkonu+ve%C5%99ejn%C3%A9+moci&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz a zde: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tvF9v57VIWUJ:cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_st%C3%A1t+princip+legality+v%C3%BDkonu+ve%C5%99ejn%C3%A9+moci&cd=3&hl=cs&ct=clnk&gl=cz
Zásadní informace: možnost zmírnění tvrdosti záona musí být v konkrétním zákonu explicitně uvedena.

Reaguj


Re: Re: Re: 12 bodu

24.2.2019 03:35 vložil BarbaraCoene  IP: 31.184.238.9

вторая входная двери спб
входные двери стал
http://shpingalet-dverdoma.icu
фурнитура оптом для дверей
железные двери заказать
http://zavesifurnituradverj.icu
дверь пвх узел
отзывы двери межкомнатные
http://domzamok-dveri.icu
зион двери металлические
какие хорошие двери входные металлические
http://zasovzavesaglazok.icu
металлические двери door
реставрация дверей
http://domdveri-zamok.icu

Reaguj


Re: Re: Re: Re: 12 bodu

28.6.2019 19:30 vložil dedikinacy  IP: 77.233.20.221


<a href=https://dedicatet.com/categories/besplatnye-razdachi-razdacha-akkauntov-xaljava.15/>Бесплатные раздачи</a>

Reaguj


Re: Re: Re: Re: 12 bodu

30.6.2019 13:38 vložil Josaglype  IP: 77.233.9.23


<a href=https://dedicatet.com/forums/android-ios.57/>Android</a>

Reaguj


Re: Re: Re: Re: 12 bodu

5.7.2019 16:00 vložil Серёга  IP: 94.242.54.22

ююю !

Reaguj


Re: Re: Re: Re: 12 bodu

6.7.2019 12:41 vložil Влад  IP: 94.242.54.22

здраствуйте

Reaguj


Re: Re: Re: Re: 12 bodu

8.7.2019 13:50 vložil Влад  IP: 104.250.182.138

здраствуйте

Reaguj


Re: Re: Re: Re: 12 bodu

23.7.2019 10:25 vložil Kenamep  IP: 77.233.9.47


<a href=http://shopcashback.ru>Есть ли смысл совершать покупки через сервис возврата денег? Однозначно есть, ведь это так или иначе помогает сэкономить. Зачем же упускать такую возможность?
Допустим, вам приглянулся холодильник за 20 000 рублей, и вы покупаете его с кэшбэком 4% — вскоре на ваш счет поступит 400 рублей, а они явно не будут лишними. Регулярно совершая покупки таким образом, можно сохранять в своем бюджете приличные суммы, а потом тратить их на другие нужные вещи.Экономия — не единственное преимущество покупок через кэшбэк-платформу. Еще один плюс заключается в дополнительных гарантиях успешной сделки. Дело в том, что авторитетные кэшбэк-платформы не работают с кем попало — чтобы попасть в число их партнеров, интернет-магазин должен зарекомендовать себя в качестве надежного продавца. Для клиента это сводит к минимуму всяческие неприятные сюрпризы вроде проблем с доставкой и получения некачественного товара.</a>

Reaguj


Re: Re: Re: Re: 12 bodu

26.7.2019 23:52 vložil Валерий  IP: 103.47.147.2

Нужна помощь

Reaguj


Re: Re: Re: Re: 12 bodu

30.7.2019 02:31 vložil Кирилл  IP: 103.47.147.2

денб добрый

Reaguj


Re: Re: Re: Re: 12 bodu

5.8.2019 22:55 vložil Ахмед  IP: 141.101.134.52

Оформление заказа

Reaguj


Re: Re: Re: Re: 12 bodu

9.8.2019 21:16 vložil Вика  IP: 141.101.134.52

123

Reaguj


Re: Re: Re: Re: 12 bodu

11.8.2019 23:56 vložil Елена  IP: 141.101.134.52

Добрый день

Reaguj


Re: Re: Re: Re: 12 bodu

11.8.2019 23:56 vložil Виктор  IP: 141.101.134.52

Хочу работать с Вами

Reaguj


Re: Re: Re: Re: 12 bodu

13.8.2019 02:31 vložil Павел  IP: 141.101.134.52

Пришлите цены

Reaguj


Re: Re: Re: Re: 12 bodu

29.8.2019 08:37 vložil Максим  IP: 94.242.62.112

Просьба перезвонить

Reaguj


Re: Re: Re: Re: 12 bodu

29.8.2019 10:12 vložil Max  IP: 94.242.62.112

Обратный звонок

Reaguj


Re: Re: Re: Re: 12 bodu

4.9.2019 23:17 vložil PhillipDib  IP: 94.29.72.33

Час назад появилась новая база выжимка из 15 млн сайтов, на выходе получили 40 000 ссылок.
Работаем только с этой базой.
Мощности позволяют сделать прогон за 1 сутки.

Наше предложение:
Стоимость прогона - 2500 руб.
Срок выполнения до 3 суток (очереди бывают, и сервера блокируют).
В конце вы получаете файл срез сделанный Анализатором базы ссылок и отчетов, который входит в официальную программу Xrumer.
Если в отчете менее 20 000 ссылок, то делается еще 1 прогон, чтобы кол-во было не менее 20 000 ссылок в отчете.
Так как по такой базе будут идти прогоны, то администрация сайтов будут закрывать регистрации или ставить новые защиты, пробив будет падать.

Контакты для связи на сайте Xrumer.pro

Reaguj


Re: Re: Re: Re: 12 bodu

10.9.2019 13:37 vložil Yonqfluct  IP: 77.233.20.112


<a href=https://clck.ru/DwfTp>Hacker Forum "Творческая Лаборатория DedicateT"</a>

Reaguj


Re: Re: Re: Re: 12 bodu

11.9.2019 17:28 vložil Олег  IP: 94.242.62.112

Обратный звонок

Reaguj


Re: Re: Re: Re: 12 bodu

14.9.2019 18:14 vložil Катеринка  IP: 172.94.76.60

Заказ

Reaguj


Re: Re: Re: Re: 12 bodu

21.9.2019 16:45 vložil Константин  IP: 94.242.62.112

Просьба перезвонить

Reaguj


Re: Re: Re: Re: 12 bodu

26.9.2019 17:26 vložil Лерочка  IP: 94.242.62.112

Заказ

Reaguj


Re: Re: Re: Re: 12 bodu

28.9.2019 06:45 vložil Юлия  IP: 94.242.62.112

Обратный звонок

Reaguj


Re: Re: Re: Re: 12 bodu

4.10.2019 08:43 vložil Владимир  IP: 46.188.98.10

Добрый день. Обратите внимание, что вы можете терять до 50% посетителей сайта, которые могли бы стать клиентами. Это происходит, поскольку ваш сайт недостаточно адаптирован под мобильные устройства и имеет низкую скорость загрузки с телефонов. А на данный момент примерно половина людей заходят на сайты с телефонов. В итоге половина ваших потенциальных клиентов просто уходят на другие сайты. Также это негативно влияет на ранжирование сайта поисковыми системами. Мы предлагаем это исправить. Это займет буквально 5-7 дней. Пришлите на почту info@bel-kot.com адрес вашего сайта, мы бесплатно проанализируем моб. версию и скорость загрузки и вышлем вам предложение по корректировке (при необходимости). Работаем с 2011 года - http://bel-kot.com.ru

Reaguj


Re: Re: Re: Re: 12 bodu

10.10.2019 03:13 vložil Yonqfluct  IP: 77.233.21.196


<a href=https://clck.ru/DwfTp>Лучший Хакерский сайт "Творческая Лаборатория DedicateT"</a>

Reaguj


Re: Re: Re: Re: 12 bodu

10.10.2019 22:54 vložil WilliamDix  IP: 46.173.55.27

юрист запорожье бесплатная консультация

<a href=http://www.advokat-kredit.zp.ua/pro-nas/attorneys>адвокат по хозяйственным делам</a>

Reaguj


Re: Re: Re: Re: 12 bodu

28.10.2019 08:25 vložil Josiglype  IP: 77.233.20.194


<a href=https://dedicatet.com/threads/razdacha-dedikov-rdp-server-dedicated.71/>Раздача дедиков RDP Сервер Dedicated</a>

Reaguj


Re: Re: Re: Re: 12 bodu

2.11.2019 14:29 vložil Анна  IP: 104.250.177.141

+79299902777

Reaguj


Re: Re: Re: Re: 12 bodu

3.11.2019 00:28 vložil Светлана  IP: 188.72.119.133

79686403275

Reaguj


Re: Re: Re: Re: 12 bodu

7.11.2019 19:55 vložil Josiglype  IP: 77.233.9.35


<a href=https://dedicatet.com/threads/nord-vpn-premium-free.1716/>NORD VPN PREMIUM & Free</a>

Reaguj


Re: Re: Re: Re: 12 bodu

14.11.2019 22:25 vložil Kino  IP: 172.94.64.7

Kino

Reaguj


Re: Re: Re: Re: 12 bodu

17.11.2019 09:46 vložil Yonqfluct  IP: 77.233.21.37


<a href=https://clck.ru/DwfTp>Хак Форум "Творческая Лаборатория DedicateT"</a>

Reaguj


Re: Re: Re: 12 bodu

27.2.2019 17:02 vložil Justinabeemo  IP: 31.184.238.9

продвижение сайта стоит
сео продвижение компания
https://seomafia.by/novosti
сео продвижение сайта
поисковая оптимизация сайтов раскрутка
https://seomafia.by
сео продвижение сайта в интернете
продвижение сайта продажи
https://seomafia.by/uslugi
раскрутка сайта
продвижение сайта по ключевым запросам

Reaguj


Re: Re: Re: Re: 12 bodu

29.6.2019 14:19 vložil Нету  IP: 178.123.142.89

<a href=http://casino-market.ru/articles/33-skolko-zarabatyvaet-online-casino.html>доход казино</a>

Reaguj


Re: Re: Re: Re: 12 bodu

29.6.2019 19:39 vložil Нету  IP: 178.123.142.89

<a href=http://casino-market.ru/articles/53-las-vegas-kak-vyigrat-kazino-i-ne-potratitsya-na-poezdku.html>сколько можно выиграть в казино лас-вегаса</a>

Reaguj


Re: Re: Re: Re: 12 bodu

4.7.2019 01:45 vložil Нету  IP: 178.121.104.145

<a href=http://casino-market.ru/articles/32-kak-otkryt-online-casino.html>как открыть казино в россии</a>

Reaguj


Re: Re: Re: 12 bodu

12.3.2019 19:38 vložil Stacyhar  IP: 31.184.238.9

межкомнатные двери глухие
входные двери в пинске юркас
http://dveri-zamokdom.icu
двери краснодеревщик
откосы на входную дверь фото
http://zavesi-dverjfurnitura.icu
расстояние ручки на двери межкомнатные
продажа и установка входных дверей
http://dveri-zamokdom.icu
установка пвх дверей
двери межкомнатные кривой рог
http://roomdoor-home.icu
дверь межкомнатная экошпон белая
купить петли для межкомнатных дверей
http://zasovglazokzavesa.icu

Reaguj


Re: Re: Re: Re: 12 bodu

22.8.2019 22:01 vložil Kevinament  IP: 95.53.92.83

Как собрать li-ion аккумулятор 48V для электровелосипеда из банок типа 18650 своими руками.
<a href=https://youtu.be/y0KwVnwaZUg><img src="https://i.ibb.co/xL7zbY2/DR.png"></a>

Reaguj


Re: Re: Re: Re: 12 bodu

30.8.2019 09:44 vložil RosalieLes  IP: 178.64.48.202

Кто в сети? Пообщаемся?

<a href=https://ad.admitad.com/g/be808f067d90f212228339a9c191fc/><img src="https://i.ibb.co/SPLTbFg/images-2019-08-30-T003846-245.jpg"></a>

Reaguj


Re: Re: Re: 12 bodu

24.3.2019 15:05 vložil Normaglump  IP: 31.184.238.9

кредит онлайн на банковскую карту украина под 0 процентов

Reaguj


Re: 12 bodů

22.6.2010 13:30 vložil dada  IP: 213.180.38.250

ahoj
no nevím zda je tvrdý, já jsem se provinil a přišel jsem svou vlastní blbostí o 6 bodů , přestože se tak stalo , měl bych být naštvaný , pokud by to tak mělo být tak mohu být naštvaný jen a jen sám na sebe. Policie konala jen co měla, a co jí umožňoval zákon. Každopádně toto beru jako ponaučení do budoucna. Na mě to tedy výchovný vliv každopádně má , má a když je obec tak v obavě před ztrátou dalšího bodu jedu v obci 45 a mimo maximálně 85 pokud není dovolena rychlost vyšší dopravní značkou B 20a). Pokud vjíždím do obce tak už 50 se snažím mít asi tak 30m před obcí. Myslím si že systém je správně nastaven. Zkrátka jsem převzal německý systém , tedy O 5 km /hod. méně než je povoleno. Každopádně je politováníhodné , že jste na tom existenčně závislý , a potřebujete ŘP k práci. Je škoda že se s body nedá obchodovat jako na burze , někdo má hodně a někdo má zase peníze, tak by nebylo od věci udělat směnu. I když ve Francii se tomu tak děje. Kdy se prohřešky hází za úplatu na důchodce , kteří již mají řidičák, a nejezdí. Pak jsou tam takové pradoxy, že 87 letá babička se proháněla v neděli ve 4 hodiny ráno proháněla v Porsche na bulváru plných diskoték 80 km rychlostí ......tak jí to stálo body a pokuta , ....

Reaguj


Re: 12 bodů

22.6.2010 13:31 vložil dada  IP: 213.180.38.250

ahoj
no nevím zda je tvrdý, já jsem se provinil a přišel jsem svou vlastní blbostí o 6 bodů , přestože se tak stalo , měl bych být naštvaný , pokud by to tak mělo být tak mohu být naštvaný jen a jen sám na sebe. Policie konala jen co měla, a co jí umožňoval zákon. Každopádně toto beru jako ponaučení do budoucna. Na mě to tedy výchovný vliv každopádně má , má a když je obec tak v obavě před ztrátou dalšího bodu jedu v obci 45 a mimo maximálně 85 pokud není dovolena rychlost vyšší dopravní značkou B 20a). Pokud vjíždím do obce tak už 50 se snažím mít asi tak 30m před obcí. Myslím si že systém je správně nastaven. Zkrátka jsem převzal německý systém , tedy O 5 km /hod. méně než je povoleno. Každopádně je politováníhodné , že jste na tom existenčně závislý , a potřebujete ŘP k práci. Je škoda že se s body nedá obchodovat jako na burze , někdo má hodně a někdo má zase peníze, tak by nebylo od věci udělat směnu. I když ve Francii se tomu tak děje. Kdy se prohřešky hází za úplatu na důchodce , kteří již mají řidičák, a nejezdí. Pak jsou tam takové pradoxy, že 87 letá babička se proháněla v neděli ve 4 hodiny ráno proháněla v Porsche na bulváru plných diskoték 80 km rychlostí ......tak jí to stálo body a pokuta , ....

Reaguj


Re: 12 bodů

21.2.2011 23:01 vložil Michal  IP: 89.103.122.44

Jako takhle .. také jsem se vybodoval svojí kravinou prostě dělám práci řidiče a potřebuji telefon ze všech stran nátlak nejsem zbohatlík abych si mohl pořídit handsfree za 2 tisíce korun tak tak vycházím. A příjde vám normální dávat body za pásy ? je to snad moje bezpečnost moje věc a moje pojištění to se nám najednou orgán stará o nás. Příjde vám normální mě dát za překročení rychlosti na 50 když jsem jel 86 mě dát 2 body. A za telefon kterej zvednu na minutu ani to né mě dát 3 body ? příjde mi to docela jako blbost a nevyrovnanost bodování asi raděj budu jezdit jak hovado přes obce 150 když vím že mě za to udělí menší trest jak za to když stojím na červenou a kouknu se na telefon. Asi je to tak s tím telefonem půl minuty v ruce sem schopen zabít víc lidí jak kdybych překročil rychlost o 40 km/h kdo to vymejšlí blbečci co maj imunitu a jezdí po dálnici 250km/h raděj kdyby se pokutovali a vybodovali tito řidiči jsem fakt raději co občas vidím na silnicích neřeknu kdybych někoho srazil udělal velkou nehodu. Ale jsem "neschopen řídit motorové vozidlo" kvůli tomu že se podívám na telefon kolik je hodin. No to je nádhera. Takže jelikož mám úvěr platím nájem atd... jak normální člověk tak kvůli debilnímu telefonu příjdu o práci nebudu schopen splácet zadlužím se nikoho neuživím prostě asi pudu na ulici. Taková blbost....

Reaguj


Re: Re: 12 bodů

20.8.2011 13:03 vložil gogol  IP: 88.101.221.203

Už dáno jsem říkal že tento zákon je likvidační. Jsem už půl roku zpátky na silnici po vybodování, ale pořád se potácím na hranici krachu, protože jsem se tak zadlužil, že mám teď potíže. Hloupé je že v kuloárech se stále mluví o bohatých, kteří si přestupky mažou penězi. Takže skutek utekl. Doporučuji při setkání s politikem mu pořádně dát přes držku.

Reaguj


Re: Re: Re: 12 bodů

20.8.2011 22:18 vložil David  IP: 89.102.171.91

Souhlasím je to likvidační ,ale co naděláme ??,vubec nic a bude ještě hůř!!!!!.,za chlast půl roku ???,a vybodování rok??,nerozumím tomu furt ?.

Reaguj


loan

9.1.2016 16:38 vložil owen  IP: 107.182.233.87

Pokud potřebujete úvěr se teď nabídku úvěru v librách, euro, dolar takže zájemci by měli odpovězte prosím
nám s níže informacemi.
Množství:
Trvání:
Telefonní číslo:
Země:
Muž žena:

EMAIL US BACK VIA: owenfinane89@gmail.com
Reaguj


Nabídka financování, rychlá a bezpečná osobní půjčka

10.11.2017 11:10 vložil caron phlippe  IP: 148.251.217.205


Dobrý den,
Jsem věřitelem a investorem seriózních a čestných projektů, mám kapitál ve výši 150 000 000 EUR, který lze využít k financování každé osoby v nouzi v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu.
Kontaktujte mě dnes a dejte mi vědět, kolik peněz chcete půjčit.
Kontaktujte mě, pokud máte zájem nebo potřebujete naléhavé financování prostřednictvím e-mailu: caron.philippe390@gmail.com

ReagujMapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019