Obecná diskuze k bodovému systému

10.5.2008 19:08

Re: Re: Re: Osoba blizka

5.6.2010 17:19 vložil dada  IP: 213.180.38.250

Fajn když to tak čtu, a přemýšlím o tom , tak sice zavedla povinnost znát řidiče, ale "osoba blízká " zůstala fajn. TAkže jak to tedy bude, pokuta a body jsou dva různé úkony. Body jsou na držitele ŘO , a pokuta na držitele auta.. ?Pokud tedy řeknu , že řídila osoba blízká, tak body danému zůstanou , ale pokutu zapatí majitel vozu ... ?? Musel být nějaký racionální důvod pro zavedení této legilsativní úpravy. Nevěřím že to zavedli bezdůvodně.

Reaguj


Re: Re: Re: Re: Osoba blizka

7.6.2010 14:09 vložil Honza Oliwa  IP: 90.178.194.149

Dost dobře teď nerozumím Vašemu dotazu, ale pojďme tedy popořadě..Osoba blízká má jako pramen svého využívání v Základní listině práv a svobod, konkrétně článek 37, odst. 1). Ostatní kodexy, jako prameny hmotného práva tedy např. tr. zákon, či přetupkový zákon musí k tomuto pojmu nejen přihlížet, ale mít ho ve svém znění zakotven.. Aby ministerstvo dopravy zmírnilo počet řidičů využívající ustanovení o osobě blízké, zavedla do zákona o provozu na PK ustanovení vazající se na povinnosti řidiče, respektive provozovatele vozidla znát totožnost osoby, které toto vozidlo zapůjčí či svěří k užívání. Pokud s vozidlem provozovatele spáchá osoba, která si ho zapůjčila přestupek, nastávají dvě fáze a to za:

A) Policie či strážník s osobou podezřelou z přestupku v tomto zapůjčeném vozidle vyřeší přestupek ihned na místě v blokovém řízení, či obec v řízení o přestupku a po uznání či dokázání viny za přestupek je pokuta a body přičtena vždy řidiči vozidla.

Body a pokuta se vždy přičítají na konto přistiženého řidiče, nikdy majiteli vozidla!

B) například: Policie či strážník změří pomocí radaru v nějakém úseku rychost měřenému vozidlu a vozidlo nezastavuje stím, že si podle SPZ pozve provozovatele vozidla, na kterého je s takto spáchaným přestupkem vozidlo registrováno. Provozovatel se dostaví k projednání vysvětlení věci, kde mu je ukázán záznam jeho vozidla s cizím řidičem a spáchaným přestupkem. Protože má za povinost znát totožnost řidiče vozidla, je vyzván policií k zdělení tohoto skutku. Provozovatel, protože nechce způsobit přestupkové stíhání např. bratrovi, zdělí policii, že totožnost řidiče vozidla zná, ovšem nemůže zdělit jeho totožnost, aby jí nezpůsobil jako osobě blízké stíhání z přestupku. Nyní je tedy na polici, aby začla sama pátrat a zjišťovat, kdo vozidlo řídil...Pokud bude zjištěn řidič, který spáchal přestupek, bude to opět on kdo ponese trest v podobě pokuty či přičtení bodů..

Závěrem tedy opět opakuji, že body a pokutu vždy dostane řidič vozidla, kterému je prokázána vina za přestupek či trestný čin a je jedno, jestli má vozidlo půjčené či vlastní. Znát totožnost řidiče je povinnost zavedená ke zmírnění následků z výmluv na osoby blízké, je pak na šetřícím orgánu jak moc se vzná v legislativě a jak prokáže vinu či nevinu a odůvodnění znát totožnost řidiče..

ReagujMapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019