Obecná diskuze k bodovému systému

10.5.2008 19:08

Re: Osoba blizka

3.6.2010 01:32 vložil Honza Oliwa  IP: 90.178.194.149

Protože je vozidlo psané na Vaší manželku, bude se orgán zabývající se tímto přestupkem dotazovat jen jí kdo vozidlo řídil..Orgán totiž nemůže podle fotografie znát Vaší totožnost, proto si pozve majitele vozidla a za a) vozidlo řídil on a správní orgán to může prokázat, anebo za b) řídila vozidlo cizí osoba ...Majitel, v tomto případě Vaše žena, má za povinnost stanovenou zákonem o provozu na pk. znát totžnost řidiče vozidla, kterému svěřila vozidlo..

Protože řidičem jste byl Vy, manželka může ze statutu vyplívajícího z osoby blízké orgánu sdělit, že totožnost řidiče zná, ovšem odmítá ve věci výpovídat, aby nezpůsobila možnost stíhání blízké osoby...

Orgán Vaší ženě pak bude muset dokázat, že jste vozidlo řídil Vy...To se většinou děje na základě svědeckých výpovědí...

Reaguj


Re: Re: Osoba blizka

3.6.2010 01:34 vložil Honza Oliwa  IP: 90.178.194.149

Prozatím žádná legislativa osobu blízkou nezrušila, jen zavedla opatření znát totožnost řidiče vozidla..Zde je pak sankce tuším 10.000kč...

Reaguj


Re: Re: Re: Osoba blizka

5.6.2010 17:19 vložil dada  IP: 213.180.38.250

Fajn když to tak čtu, a přemýšlím o tom , tak sice zavedla povinnost znát řidiče, ale "osoba blízká " zůstala fajn. TAkže jak to tedy bude, pokuta a body jsou dva různé úkony. Body jsou na držitele ŘO , a pokuta na držitele auta.. ?Pokud tedy řeknu , že řídila osoba blízká, tak body danému zůstanou , ale pokutu zapatí majitel vozu ... ?? Musel být nějaký racionální důvod pro zavedení této legilsativní úpravy. Nevěřím že to zavedli bezdůvodně.

Reaguj


Re: Re: Re: Re: Osoba blizka

7.6.2010 14:09 vložil Honza Oliwa  IP: 90.178.194.149

Dost dobře teď nerozumím Vašemu dotazu, ale pojďme tedy popořadě..Osoba blízká má jako pramen svého využívání v Základní listině práv a svobod, konkrétně článek 37, odst. 1). Ostatní kodexy, jako prameny hmotného práva tedy např. tr. zákon, či přetupkový zákon musí k tomuto pojmu nejen přihlížet, ale mít ho ve svém znění zakotven.. Aby ministerstvo dopravy zmírnilo počet řidičů využívající ustanovení o osobě blízké, zavedla do zákona o provozu na PK ustanovení vazající se na povinnosti řidiče, respektive provozovatele vozidla znát totožnost osoby, které toto vozidlo zapůjčí či svěří k užívání. Pokud s vozidlem provozovatele spáchá osoba, která si ho zapůjčila přestupek, nastávají dvě fáze a to za:

A) Policie či strážník s osobou podezřelou z přestupku v tomto zapůjčeném vozidle vyřeší přestupek ihned na místě v blokovém řízení, či obec v řízení o přestupku a po uznání či dokázání viny za přestupek je pokuta a body přičtena vždy řidiči vozidla.

Body a pokuta se vždy přičítají na konto přistiženého řidiče, nikdy majiteli vozidla!

B) například: Policie či strážník změří pomocí radaru v nějakém úseku rychost měřenému vozidlu a vozidlo nezastavuje stím, že si podle SPZ pozve provozovatele vozidla, na kterého je s takto spáchaným přestupkem vozidlo registrováno. Provozovatel se dostaví k projednání vysvětlení věci, kde mu je ukázán záznam jeho vozidla s cizím řidičem a spáchaným přestupkem. Protože má za povinost znát totožnost řidiče vozidla, je vyzván policií k zdělení tohoto skutku. Provozovatel, protože nechce způsobit přestupkové stíhání např. bratrovi, zdělí policii, že totožnost řidiče vozidla zná, ovšem nemůže zdělit jeho totožnost, aby jí nezpůsobil jako osobě blízké stíhání z přestupku. Nyní je tedy na polici, aby začla sama pátrat a zjišťovat, kdo vozidlo řídil...Pokud bude zjištěn řidič, který spáchal přestupek, bude to opět on kdo ponese trest v podobě pokuty či přičtení bodů..

Závěrem tedy opět opakuji, že body a pokutu vždy dostane řidič vozidla, kterému je prokázána vina za přestupek či trestný čin a je jedno, jestli má vozidlo půjčené či vlastní. Znát totožnost řidiče je povinnost zavedená ke zmírnění následků z výmluv na osoby blízké, je pak na šetřícím orgánu jak moc se vzná v legislativě a jak prokáže vinu či nevinu a odůvodnění znát totožnost řidiče..

ReagujMapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019