Obecná diskuze k bodovému systému

10.5.2008 19:08

Re: Re: Re: alkohol tester

31.3.2010 17:41 vložil Honza Oliwa  IP: 83.208.23.188

Ahoj,
Policie ČR, je oprávněna provádět zoušky na přítomnost alkoholu v dechu podle zvláštního zákona 379/2005, §16 odst.4.

Další předpisy stanovují počet zkoušek. Jestli že je mezi 4 dechovými zkouškami po 5minutách rozdíl více či méně než 10%, musí se osoba takto kontrolovaná podrobit lékařskému vyšetření na přítomnost alkoholu v krvy.

Každá dechová zkouška přístrojem Drager je evidována pod po sobě jdoucímy čísly, když při provádění této zkouky musí být přítomna druhá osoba (třeba druhý policista), ten je též podepisuje, pokud je zkouška pozitivní. Jednotlivé papírky se zmíněnou hodnotou podepíšeš a ty se přesně tak jak jdou po sobě ukládají do protokolu o události, či protokolu o dopravní nehodě, o zadržení ŘP atd. Pokud jsi na místě něco nadýchal, musíš zcela jistě mít nějaký protokol evidující tuto skutečnost ze strany hlídky PČR, anebo PČR odd. dopravních nehod. Tam je uvedená hranice alkoholu a počet těchto zkoušek jdoucích za s sebou s naměřenými hodnotami.

Tyto papírky jsou podepsané a zaprotokolované do protokolu, z něhož kopii dostavá každý podezřelý z protiprávního jednání. Přístroj je musí vydat a ty podepstat, aby evidence úkonu byla adekvátní situaci a mohla být použita jako přímý důkaz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pokud ti PČR zdělila, a to protokulárně, že přístroj byl v poruše a tak jako 4 zoušku berou nejvyšší hodnotu,a to usuzují podle nejvýše naměřené hodnoty a tato není tebou podepsána, jedná se o pochybení!! Pokud byl přístroj na místě činnu nefunkční, měla hlídka ihned zavolat další hlídku o pomoc, či tě vyzvat podrobení se lékařskému vyšetření!!

Určitě musíš mít protokoly z místa události, které určují tvojí hladinu alkoholu v krvy a kolik hladin bylo měřeno.

Na pochybení policistů si můžeš stěžovat u Nejvyššího správního soudu v Brně, s popisem události a kopiemy všech protokolů a rozhodnutí, či u policejní inspekce, která sídlí v Praze a adresu najdeš nelépe na www.police.cz

Reaguj


Re: Re: Re: Re: alkohol tester

15.4.2010 23:34 vložil dada  IP: 213.180.38.250

Ahoj děkuji za vyčerpávající sdělení, na papírech které jsem dostal ten den jsou údaje , které jsou shodné přesně s těmi co přišli z městského úřadu, ovšem o dva měsíce později když jsem podepisoval na odboru dopravy rozsudek , tedy zadržení papírů + pokuta , tak hodnoty byly zcela odlišné. Nechal jsem si vytvořit kopii papírů na odboru dopravy. Doma jsem si to ještě probral a dal dohromady našel jsem 3 nedostatky , Evidentně došlo k manipulaci s lístky a posléze s papírem , který jsem tehdy podepsal. Sepsal jsem to a poslal na policejní inspekci v Praze , tam zareagovali se zájmem o celou záležitost. Pak mě odepsali že celá záležitost byla předána k šetření. Domníval jsem se , že to bud ešetřit nějaký odborný člověk, z nestrného odboru. Jenže hluboký omyl, nastal když jsem se včera dostavil k vysvětlení. Vyšetčřuje to žena , která má kancl hned ve služebny. Když jsem chtěl tedy vysvětlení k uvedeným nejastnsotem , vždy padla odpověď to siu nedovedu vysvětlit. Uplně nejkrásnější je když tam zazněl agrument vy jste dýchal 9 x ... čas dechu teď pozor 0,1s. ...? Navíc mi ta dotyčná paní sddělila , že našla zase jednu nejasnost, a to že byly vytištěny dva lístky z jednoho přístroje ve stejný okamžik a tma jsou dva různé podpisy.... takže sama mi sdělila , 4 nejasnost.
Jako předčasný závěr mis dělila , na totální rozbití toho přístroje , který snad zimou byl pokažen. Na otázku, zda ten přístroj byl tedy pokažený byl následně vyřazen z provozu a zajisté bylo vydáno z opravny vyjádření byo odpovědí : no tak tady asi dosšlo k pochybení... Takže 5 pochybení. Nakonec jsem podepisoval krátkou výpověď , která vyšla na dva listy, ovšem podpis byl požadován na ten konečný druhý papír. Jenže já jsem podepsal oba dva, načež při dallším rozhovoru paní doslova popadla ke krátkodobému zvýšení hlasu, argumentem že i papír, krterý jsem podepisoval byl opět upravený, načež mi bylo sděleno- už radši nic neříkejte, nebo mi snad chcete říci , že i tenhle papír je zfalšovaný, dyt ten policista může být i odsouzen a jít do kriminálu! Na to jsem zareagoval , no já jsem si to nevymyslel. Zachoval jsem však klidnou hlavu, to snad raději ne ( každý přeci ví , že zfalšování podpisu pokud škoda nepřesáhne hodnotu5 tis. jde jen o přestupek. Jenže tady byla vysolena pokuta nad10 tis. - to jsem ji však neřekl. ) reagoval jsem tak, že mi ti toho kluka byo snad i líto, No udělal chlívárnu což o to, Já bych si to tedy nikdy nelajznul někoho podepsat, jenže kdyby byl alespoň trochu soudný , tka mu dopředu muselo být jasný , že tohle má malou šanci aby to prošlo. Stačilo zvednout telefon a mymsím, že bychom se nějak normálně lidsky dohodli. No tohle bude mít nejspíš ještě asi soudní dohru. Mě se do toho moc nechce, i přesto ,že jak říkal právník ,tak zd ajsou šance vysoké.....pokud se nevyskytnou jiné okolnosti. Pochybení z řad policie je jasně prokazatelná. Ta paní samozřejmě bude mít snahu se postavit na stranu policie, což už patrně toho co mi řekla, tak asi dělá. Pochybení vzniklo a) No psal to v ranních hodinách a po namáhavé službě , no kdy by nechyboval.....b) pokazil se " zbláznil se přístroj c) no víte byla zima a to mohlo mít vliv na ten přístroj ............... na příště bych to viděl na vysokou vlhkost vzduchu ....... vysoká erupční aktivita na slunci ...... no tedsi dělám trochu srandu. No myslím , že před takovým problémem ještě nestála ...., ale nyní stojí, myslím , že stím aaasi nic nenandělá a bude snahou to hodit na techniku a okolí a jen ne na pochybení policie. Takže pro mně to bude znamenat, na koho se obrátit dál. Jsem zvědav, co mi tedy odepíší.
Paní se nakonec uklidnila a pak mě ve slušnosti doprovodila z budovy ven zase ve vší slušnosti.

Reaguj


Re: Re: Re: Re: alkohol tester

15.4.2010 23:35 vložil dada  IP: 213.180.38.250

Ahoj děkuji za vyčerpávající sdělení, na papírech které jsem dostal ten den jsou údaje , které jsou shodné přesně s těmi co přišli z městského úřadu, ovšem o dva měsíce později když jsem podepisoval na odboru dopravy rozsudek , tedy zadržení papírů + pokuta , tak hodnoty byly zcela odlišné. Nechal jsem si vytvořit kopii papírů na odboru dopravy. Doma jsem si to ještě probral a dal dohromady našel jsem 3 nedostatky , Evidentně došlo k manipulaci s lístky a posléze s papírem , který jsem tehdy podepsal. Sepsal jsem to a poslal na policejní inspekci v Praze , tam zareagovali se zájmem o celou záležitost. Pak mě odepsali že celá záležitost byla předána k šetření. Domníval jsem se , že to bud ešetřit nějaký odborný člověk, z nestrného odboru. Jenže hluboký omyl, nastal když jsem se včera dostavil k vysvětlení. Vyšetčřuje to žena , která má kancl hned ve služebny. Když jsem chtěl tedy vysvětlení k uvedeným nejastnsotem , vždy padla odpověď to siu nedovedu vysvětlit. Uplně nejkrásnější je když tam zazněl agrument vy jste dýchal 9 x ... čas dechu teď pozor 0,1s. ...? Navíc mi ta dotyčná paní sddělila , že našla zase jednu nejasnost, a to že byly vytištěny dva lístky z jednoho přístroje ve stejný okamžik a tma jsou dva různé podpisy.... takže sama mi sdělila , 4 nejasnost.
Jako předčasný závěr mis dělila , na totální rozbití toho přístroje , který snad zimou byl pokažen. Na otázku, zda ten přístroj byl tedy pokažený byl následně vyřazen z provozu a zajisté bylo vydáno z opravny vyjádření byo odpovědí : no tak tady asi dosšlo k pochybení... Takže 5 pochybení. Nakonec jsem podepisoval krátkou výpověď , která vyšla na dva listy, ovšem podpis byl požadován na ten konečný druhý papír. Jenže já jsem podepsal oba dva, načež při dallším rozhovoru paní doslova popadla ke krátkodobému zvýšení hlasu, argumentem že i papír, krterý jsem podepisoval byl opět upravený, načež mi bylo sděleno- už radši nic neříkejte, nebo mi snad chcete říci , že i tenhle papír je zfalšovaný, dyt ten policista může být i odsouzen a jít do kriminálu! Na to jsem zareagoval , no já jsem si to nevymyslel. Zachoval jsem však klidnou hlavu, to snad raději ne ( každý přeci ví , že zfalšování podpisu pokud škoda nepřesáhne hodnotu5 tis. jde jen o přestupek. Jenže tady byla vysolena pokuta nad10 tis. - to jsem ji však neřekl. ) reagoval jsem tak, že mi ti toho kluka byo snad i líto, No udělal chlívárnu což o to, Já bych si to tedy nikdy nelajznul někoho podepsat, jenže kdyby byl alespoň trochu soudný , tka mu dopředu muselo být jasný , že tohle má malou šanci aby to prošlo. Stačilo zvednout telefon a mymsím, že bychom se nějak normálně lidsky dohodli. No tohle bude mít nejspíš ještě asi soudní dohru. Mě se do toho moc nechce, i přesto ,že jak říkal právník ,tak zd ajsou šance vysoké.....pokud se nevyskytnou jiné okolnosti. Pochybení z řad policie je jasně prokazatelná. Ta paní samozřejmě bude mít snahu se postavit na stranu policie, což už patrně toho co mi řekla, tak asi dělá. Pochybení vzniklo a) No psal to v ranních hodinách a po namáhavé službě , no kdy by nechyboval.....b) pokazil se \\\" zbláznil se přístroj c) no víte byla zima a to mohlo mít vliv na ten přístroj ............... na příště bych to viděl na vysokou vlhkost vzduchu ....... vysoká erupční aktivita na slunci ...... no tedsi dělám trochu srandu. No myslím , že před takovým problémem ještě nestála ...., ale nyní stojí, myslím , že stím aaasi nic nenandělá a bude snahou to hodit na techniku a okolí a jen ne na pochybení policie. Takže pro mně to bude znamenat, na koho se obrátit dál. Jsem zvědav, co mi tedy odepíší.
Paní se nakonec uklidnila a pak mě ve slušnosti doprovodila z budovy ven zase ve vší slušnosti.

Reaguj


Re: Re: Re: Re: alkohol tester

28.4.2010 23:48 vložil dada211  IP: 213.180.38.250

jak píšeš tak právěže mám záznam, z místa , ovšem ty hodnoty které tam mám , jsou odlišné od těch které jsou v protokolu na odboru dopravy stím , s malým oddatkem , vlivem písařské chyby došlo k chybnému zápisu .....takže to co jsme měl v kapse jakoby neplatilo ...... a nantom se to veze. Podal jsem stížnosti a bylo mi sděleno , že přístroj byl patrně ovlivněn počasím :-.)) do novin jak vyšitý . Když tedy tvrdili, že ten přístroj první byl rozbitý, tak jsem položil otázku ,že vlastně nebyl rozbitý ,jen ovlivněn počasím. No prostě žvásty tak na úrovni základní školy. Nedovedu si představit praci policie, tam tomusí být tristní obrázek na práci policie. Ono zase to chápu ta paní co to vyřizovala vůbec j nechápala o co vlastně jde ... technické znalosti jí jsou asi na hony vzdálené a jako toleranční třída, rozsah provozních teplot jí asi nic neříká , nemůže za to že je technicky analfabet. Evidentně tluče na stranu policistů , navíc tam udává, že jsem udal hodnotu 0,7 což nikde není uvedeno. Navíc by mně zajímalo, zda se dopouštím protiprávního jednání , když si na schůzku s policistou vezmu do kapsy diktafon ? A zda to může být použito jako důkaz ?

ReagujMapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019