Obecná diskuze k bodovému systému

10.5.2008 19:08

Reakce na příspěvek

Re: Lhůty před doručením

3.6.2010 01:14 vložil Honza Oliwa  IP: 90.178.194.149

Dále určitě neřiďte vozidlo, vyhnete se tak problémům postihu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání...Omezení lhůty v aktu práva pomocí vydání písemného rozhodnutí je pouze opravná, neboli odvolání, která činí po dni od doručení 15dnů v případě přestupkového práva. V případě trestního práva činí 8dnů, po dni od doručení.. Rozhodnutí má platnost okamžitou, pokud se na místě řešení přestupku neodvoláte, tedy před komisí, či pracovníkem dopravního odboru města. Rozhodnutí ovšem musíte dostat na místě ve písemné podobě s výrokem co a jak jste spáchal. Pokud je řešen přes jiný orgán, a rozhodnutí přijde poštou, má odklad zmíněných 15dnů..Pak nastává jeho účinnost..Rozohodnutí tedy samo o sobě žádnou lhůtu omezení před vydáním nemá, od toho je to rozhodnutí o stavu věci a vněm je ve výroku uvedeno co, jak a kde se událo a jaká sankce byla platněna..Další je odůvodnění, tedy podle čeho se postupovalo. Dále následuje poučení o odvolací lhůtě.. Po uplynutí pro odvolání nastává účinnost a povinnost postiženého se jím řídit Jestli to dobře chápu, byl jste pozván k podání vysvětlení asi na PČR. Ta má měsíc na to, aby od zahájení přestupku při podání vysvětlení případ dořešila, anebo odložila..Tam jste jistě dostal opis protokolu o podání vysvětlení...Do měsíce tedy PČR pošle protokol o podání vysvětlení obci příslušné obvodu Policie..Tato obec i když není příslušná místě bydliště přestupce, vyhotoví od oznámení PČR do 30ti dnů, pokud je pachatel najisto zjištěn a přestupek nezpochybnitelný již zmíněné rozhodnutí přímo Vám, s tím, že opis celé věci odešle do obce místa bydliště přestupce, která Vás pod rozhodnutím jen informuje, že jste byl uznán viným z přestupku, který byl řešen mimo její obvod a zdělí Vám opět povinnost odevzdat ŘP či zaplatit pokutu.. Zkrátka, jestliže jste neobdržel rozhodnutí o zákazu činnosti od obce, či Vám nebyl zadržen ŘP, řídit můžete...Chyba mohla ovšem nastat nejen při doručení tohoto rozhodnutí chybou v adrese rozhodnutí, mohla nastat též chybou České Pošty, kdy doručenka mohla být hozena do jiné schránky, ale také vinou třetí osoby, která mohla doručenku ukrást či jinak znehodnotit.. Ovšem pokud rozhodnutí bylo fakticky vydáno a Vy jste ho z výše uvedených důvodů nedostal, mohlo už nabýt bez Vašeho vědomí účinnosti, po uplynutí lhůty pro vyzvednutí na poštovní pobočce.. Radím tedy neřídit a zajít si na odbor dopravy Městského úřadu příslušný místu Vašeho bydliště, a tam se u úředníka informovat, jestli na Váš ŘP nebylo vydáno rozhodnutí zákazu činnosti a můžete jim věc popsat..Určitě Vám obratem zdělí informace o stavu věci..Proto raději ještě jednou opakuji neřiďte a informujte se nejprve na odboru dopravy, vyhnete se tak potížím a případnému trestně právnímu sporu...


Ochrana proti spamu

Zadejte text z obrázku:

Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020